Logo KUURS

Menu

På KUURS arbejder vi for, at alle elever og ansatte synes, her er rart at være, og at eleverne får et godt uddannelsesforløb.

*     KUURS sikrer at eleven til enhver tid kan henvende sig til sin kontaktperson, hvis eleven har specielle ønsker til sin uddannelse, oplever et problem eller er i tvivl om noget.

*     På hjemstedsskolerne og de øvrige institutioner i KUURS er der hver dag mange mennesker, som skal fungere sammen. Vi lægger vægt på et godt skolemiljø, hvor der er plads til forskellighed, og hvor vi tager hensyn til hinanden. KUURS værdier bygger på lyst til at lære, engagement og udfordringer – alt via trygge rammer, positiv adfærd og gensidig respekt.

Når undervisningen foregår på andre skoler, følges de gældende ordensregler for denne skole, skolernes ordensregler kan findes nederst på denne side.

Vi har derfor lavet følgende ordensregler, for at sikre et godt studiemiljø:

Studieaktiv

*     Det betyder bl.a. at eleven:

*       - møder stabilt hver dag til undervisningen.

*       - er forberedt og deltager konstruktivt i undervisningen i løbet af dagen.

*       - afleverer planlagte opgaver til tiden.

*       - følger vejledninger, regler og instrukser, der gælder på den enkelte skole og den enkelte erhvervstræningsplads.

Mødepligt

*       - der er mødepligt til undervisningen, og der føres protokol over fremmødet

*       - hvis du er forhindret i af deltage i undervisningen, skal der ringes til din kontaktlærer, senest kl. 08.30.

*       - al form for fravær registreres.

*       - ved manglende studieaktivitet følges KUURS fraværsprocedure.

Klik på en af nedenstående skoler, for at se skolens ordensregler

Herning HF og VUC

VUC Ringkøbing Skjern

Teknisk skole Silkeborg

Handelsgymnasiet Silkeborg Business College

Social- og Sundhedsskolen Silkeborg

TH. Langs HF og VUC Silkeborg

Fakta:

 • Navn:
  Kombineret ungdomsuddannelse
 • Andre betegnelser:
  Erhvervsassistent
 • Type:
  Andre ungdomsuddannelser
 • Varighed:
  Maks. 2 år
 • Adgangskrav:
  9. eller 10. klasse, under 25 år og uden ungdoms- uddannelse. Du bliver henvist/visiteret via UU (ungdommens uddannelsesvejledning)
 • Økonomi:
  Undervisningen er gratis. Mulighed for SU fra du fylder 18 år