Logo KUURS

Menu

Kombineret ungdomsuddannelse er opdelt i fire dele af et halvt års (20 ugers) varighed.

Start og varighed

Starter du efter 9. eller 10. klasse, begynder du som hovedregel på uddannelsens 1. del. 

Starter du ikke lige efter skolen, kan du – afhængigt af din baggrund og dine erfaringer – blive optaget på 1., 2. eller 3. del. (dette er dog afhængig af hvor længe uddannelsen har været udbudt)

Du afslutter uddannelsen efter 3. eller 4. del. Samlet kan din uddannelse altså vare mellem et halvt og to år.


Sammensætning

Kombineret ungdomsuddannelse kan sammensættes ret forskelligt, afhængigt af hvor du bor, og hvilket erhverv du interesserer dig for. Der er dog nogle fællestræk.

Uddannelsen vil veksle mellem skolegang og erhvervstræning på en arbejdsplads. Nogle fag er obligatoriske, men de kan tilrettelægges forskelligt afhængigt af det erhvervstema, du vælger. Du deltager i erhvervstræning i alle uddannelsens fire dele, men længden af perioderne med erhvervstræning kan variere.

Dit forløb gør dig mere og mere afklaret på, hvilke erhverv og hvilke jobfunktioner du finder interessante. På 1. del har du mulighed for at afprøve forskellige erhvervstemaer. I slutningen af 2. del lægger du dig fast på den beskæftigelsesprofil, som du afslutter uddannelsen med efter 3. eller 4. del.


Fag

Alle elever på kombineret ungdomsuddannelse deltager i tre obligatoriske fag:

 • Arbejdspladslære
 • Samarbejdslære
 • Erhvervslære

Fagene introducerer dig til emner som kommunikation, samarbejde, normer og kulturer, ansvar og roller på en arbejdsplads. De skal bl.a. forberede dig på erhvervstræningen og give dig grundlag for at vælge beskæftigelsesprofil inden for dit tema.

Desuden følger du forskellige fag, der både giver dig flere faglige forudsætninger for at arbejde inden for det område, der interesserer dig, og kompetencer til at deltage i videre uddannelse. Det indebærer fx, at du tager certifikatkurser inden for dit erhverv og består et eller flere fag på minimum D-niveau.

Afslutter du uddannelsen efter 3. del, skal du minimum bestå ét fag på D-niveau.

Afslutter du uddannelsen efter 4. del, skal du minimum bestå to fag på D-niveau. Det ene fag skal være dansk.


Erhvervstræning

Erhvervstræningen finder sted i en virksomhed, organisation eller forening i nærheden af din skole.

Forløbet giver dig indblik i dagligdagen på en arbejdsplads, og den klæder dig på til at vælge den beskæftigelse, du vil have i fremtiden.

Hver af uddannelsens dele indeholder erhvervstræning. Erhvervstræningen varer:

 • 1. del: Højst 8 uger
 • 2. del: 2 - 8 uger
 • 3. del: 3 - 8 uger 
 • 4. del: 5 - 8 uger


I løbet af uddannelsen kan du dog højst være i erhvervstræning i otte uger på samme virksomhed.


Kontaktperson og forløbsplan

Når du starter på kombineret ungdomsuddannelse, får du en kontaktperson på skolen. Sammen udarbejder I en plan for dit uddannelsesforløb. Din UU-vejleder deltager i planlægningen og sørger for, at forløbet stemmer overens med din uddannelsesplan.

I løbet af de første 14 dage vil skolen vurdere de kompetencer, du starter med. Det kan være dem, du har med fra skolen, men også kompetencer, du har opnået gennem forskelligt arbejde.

Din forløbsplan beskriver målet med din uddannelse, hvordan den forventes at forløbe, og hvor længe den skal vare.

Af forløbsplanen vil det blandt andet fremgå, hvilket erhvervstema du har valgt, hvilke fag du forventer at afslutte på D-niveau, hvor undervisningen vil foregå, og hvilken erhvervstræning du deltager i. Hvis du skal deltage i specialundervisning eller lignende, vil det også stå i din forløbsplan.

I løbet af uddannelsen deltager du i vejledningsforløb, hvor du sammen med din kontaktperson har mulighed for at justere din forløbsplan. Kontaktpersonen tager kontakt til UU-vejlederen, hvis der bliver behov for at justere din uddannelsesplan.


Undervisning

På kombineret ungdomsuddannelse bliver du en del af et hold.
Undervisningen tilrettelægges, så teorien anvendes i praksis, fx som værkstedsundervisning eller projekter.


Prøve og uddannelsesbevis

Under uddannelsen samler du materiale i en arbejdsmappe – eller portfolio, der dokumenterer de kompetencer, du har opnået på uddannelsen. Mappen kan fx indeholde arbejdspapirer, produkter, fotografier og videooptagelser.

Tager du beviser og certifikater som en del af uddannelsen, indgår de også.

Du præsenterer et udvalg af mappen til den afsluttende mundtlige prøve, der bedømmes med bestået eller ikke bestået.

Skolen udsteder et uddannelsesbevis, hvor det fremgår, at du er erhvervsassistent inden for det erhvervstema, du har valgt. 

Fakta:

 • Navn:
  Kombineret ungdomsuddannelse
 • Andre betegnelser:
  Erhvervsassistent
 • Type:
  Andre ungdomsuddannelser
 • Varighed:
  Maks. 2 år
 • Adgangskrav:
  9. eller 10. klasse, under 25 år og uden ungdoms- uddannelse. Du bliver henvist/visiteret via UU (ungdommens uddannelsesvejledning)
 • Økonomi:
  Undervisningen er gratis. Mulighed for SU fra du fylder 18 år