Logo KUURS

Menu

Bliv erhvervsassistent inden for det pædagogiske område. 

Indhold

Uddannelsen vil have en primær tilknytning til linjen ”pædagogik og omsorg” hvor eleverne vil få erfaring og viden indenfor området. Undervisningen består af:

 • KUU-fag på hold
 • Værkstedstræning på vores linje ”pædagogik og omsorg”, med mulighed for afprøvning af forskellige aldersgrupper
 • Kompetencegivende undervisning i dansk og matematik op til D-niveau
 • Førstehjælp og brand.
 • Psykologi
 • Individuelle fagrettede undervisningsforløb indenfor SOSU- området.
 • Individuelle tilrettelagte erhvervstræningsforløb

Eleverne vil have primær tilknytning til KUU-holdet med en fast kontaktlærer og KUU-lærer, hvor de også vil få undervisning i dansk og matematik.

Målrettet

Uddannelsen er for dig der har interesse indenfor arbejdet med mennesker og som gerne vil arbejde praktisk. Det kan være en specialisering indenfor et område, hvor du med din tilegnede viden og erfaring kan skabe dig et arbejde, eller det kan fungere som et springbræt til Social- og Sundhedsskolens uddannelser.

 

Fakta:

 • Navn:
  Kombineret ungdomsuddannelse
 • Andre betegnelser:
  Erhvervsassistent
 • Type:
  Andre ungdomsuddannelser
 • Varighed:
  Maks. 2 år
 • Adgangskrav:
  9. eller 10. klasse, under 25 år og uden ungdoms- uddannelse. Du bliver henvist/visiteret via UU (ungdommens uddannelsesvejledning)
 • Økonomi:
  Undervisningen er gratis. Mulighed for SU fra du fylder 18 år