Logo KUURS

Menu

Uddannelsen hedder: Erhvervsassistent - Handel og service

Du kan få kendskab til følgende erhvervsområder
det pædagogiske område (børn, unge & ældreområdet)
idræt, motion og sundhed
turisme, events, medie og reklame
cafeer, restauranter og hoteller
butikker og servicefag

Du specialiserer dig undervejs i uddannelsen, og vælger din personlige beskæftigelsesprofil - hvad vil du helst arbejde med eller videreuddanne dig til efter afslutningen af KUU.

Handels-og serviceassistent er for dig der:

 • Kan lide at arbejde praktisk og kreativt.
 • Vil arbejde med mennesker og give god service og gode oplevelser.
 • Vil have bedre muligheder for at få arbejde eller videre uddannelse indenfor turisme, idræt, gastronomi, service, reklame og medie, sundhed og pædagogik.
 • Godt kan lide at lære noget nyt, når du ved, hvad det kan bruges til.
 • vil have uddannelse, der er tilpasset dig og dine fremtidsmål
 • vil have en uddannelse der kan bruges til at få et job
 • vil have en uddannelse der giver adgang til at søge ind på andre erhvervsuddannelser eller HF

Du starter i en klasse med 12-18 elever.

I har en fast lærer og kontaktperson, der underviser og guider jer gennem hele uddannelsen.

Vi starter med at opbygge et godt og trygt klassefællesskab, hvor der er plads til dig, det du står for og de mål du har for din fremtid.

Undervisningen foregår både i KUU - klassen og på Herning produktionsskoles værksteder.

Det du arbejder med, skal du beskrive med billeder og tekst i en arbejds-portfolio.

Du finder efterhånden dit speciale og kommer i erhvervstræning indenfor de erhverv, du helst vil beskæftige dig med fremover.

Der kan være op til 8 ugers erhvervstræning i virksomheder pr. halvår.

I får undervisning i dansk og matematik og afslutter med eksamen på D-niveau (niveauet over 10.klasse)

Du vil også få kurser inden for det markantile område, samt kursu i førstehjælp og brand.

Uddannelsen afsluttes med en eksamen, hvor du i en præsentations-portfolio med ord og billeder viser, hvad du har lært.

Du får bevis for de enkelte uddannelsesdele og et uddannelsesbevis som erhvervsassistent.

Fakta:

 • Navn:
  Kombineret ungdomsuddannelse
 • Andre betegnelser:
  Erhvervsassistent
 • Type:
  Andre ungdomsuddannelser
 • Varighed:
  Maks. 2 år
 • Adgangskrav:
  9. eller 10. klasse, under 25 år og uden ungdoms- uddannelse. Du bliver henvist/visiteret via UU (ungdommens uddannelsesvejledning)
 • Økonomi:
  Undervisningen er gratis. Mulighed for SU fra du fylder 18 år