Logo ProMidt

Menu

Erhvervsassistent inden for mad og sundhed

Uddannelsen hedder: Erhvervsassistent Kost og service, uddannelsen starter første gang i august 2015

Du kan få kendskab til følgende erhvervsområder

 • Social- og sundhed
 • Motion og fitness
 • Medie og kommunikation
 • Hotel og restauration

Du specialiserer dig undervejs i uddannelsen, og vælger din personlige beskæftigelsesprofil – det du helst vil arbejde med eller videreuddanne dig til efter afslutningen af KUU.

Kost- og serviceassistent uddannelsen er for dig der:

 • Kan lide at arbejde praktisk og kreativt.
 • Vil arbejde med mennesker og give god service og gode oplevelser.
 • Vil have bedre muligheder for at få arbejde eller videre uddannelse inden for de nævnte erhvervsområder.
 • Godt kan lide at lære noget nyt, når du ved, hvad det kan bruges til.
 • vil have uddannelse, der er tilpasset dig og dine mål for fremtiden
 • vil have en uddannelse der kan bruges til at få et job
 • vil have en uddannelse der giver adgang til at søge ind på andre uddannelser

Du starter i en klasse med op til 12 elever.

I har en fast lærer/kontaktperson, der underviser og guider jer gennem hele uddannelsen.

Vi starter med at opbygge et godt og trygt holdfællesskab, hvor der er plads til dig, det du står for og de mål du har for din fremtid.

Undervisningen foregår både fælles på holdet og på følgende af ProMidts linjer: Køkken, Musik & Medie, Event & Design derudover vil du få et fag vi kalder krop og bevægelse.

Det du arbejder med, skal du beskrive med billeder og tekst i en arbejdsportfolio (Portfolio er en mappe indeholdende materiale, som er udvalgt og udarbejdet af dig)

Du finder efterhånden dit speciale og kommer i erhvervstræning inden for de erhverv, du helst vil beskæftige dig med fremover.

Der kan være op til 8 ugers erhvervstræning i virksomheder pr. halvår.

I får undervisning i dansk og matematik og afslutter med eksamen på D-niveau (niveauet over 10.klasse)

Du vil også få kurser i f.eks. hygiejne, førstehjælp, IT, psykologi, økonomi eller andet, som gør det lettere for dig at søge job eller videreuddanne dig.

Uddannelsen afsluttes med en eksamen, hvor du i en præsentations-portfolio med ord og billeder viser, hvad du har lært.

Du får bevis for de enkelte uddannelsesdele og et uddannelsesbevis som ”Erhvervsassistent Kost og service” – inden for mad og sundhed.


Download detaljeret beskrivelse af uddannelsen, Erhvervsassistent Kost og service her

Fakta:

 • Navn:
  Kombineret ungdomsuddannelse
 • Andre betegnelser:
  Erhvervsassistent
 • Type:
  Andre ungdomsuddannelser
 • Varighed:
  Maks. 2 år
 • Adgangskrav:
  9. eller 10. klasse, under 25 år og uden ungdoms- uddannelse. Du bliver henvist/visiteret via UU (ungdommens uddannelsesvejledning)
 • Økonomi:
  Undervisningen er gratis. Mulighed for SU fra du fylder 18 år