Logo KUURS

Menu

Uddannelsen: Erhvervsassitent - Leg og læring, starter første gang i august 2015

På leg og læring har du med mennesker at gøre. I værkstedet er der derfor fokus på, at du udvikler dine personlige og sociale færdigheder til at varetage et job, hvor du hver dag arbejder med børn, unge eller ældre.

Sammen med dine holdkammerater vil du gennem rollespil øve dig på forskellige situationer og dilemmaer, som du skal tackle, hvad enten du kommer til at arbejde med små børn i en vuggestue, større børn i en SFO eller ældre medborgere i et aktivitetshus.

Du lærer om samarbejde og kommunikation, og du vil få undervisning i emner som hygiejne, grundlæggende psykologi, leg, kreativitet mv. Løfteteknik indgår også i undervisningen.

Kan du sige JA til følgende?

Jeg kan godt lide at lære noget nyt og ved hvad det kan bruges til.

Jeg vil have en uddannelse, der er tilpasset mig og mine fremtidsmål.

Jeg vil have en uddannelse, der kan bruges til at få et job.

Jeg vil have en uddannelse, der giver adgang til at søge ind på andre erhvervsuddannelser.  

Om undervisningen

Du starter i en klasse med ca. 12 elever.

I har en fast lærer og kontaktperson, der underviser og guider jer gennem hele uddannelsen.

Vi starter med at opbygge et godt og trygt klassefællesskab, hvor der er plads til dig, det du står for og de mål du har for din fremtid.

Undervisningen foregår både i KUU-klassen og på Ringkøbing-Skjern Produktionshøjskoles værksteder.

Det du arbejder med, skal du beskrive med billeder og tekst i en arbejds-portfolio.

Du finder efterhånden dit speciale og kommer i erhvervstræning indenfor de erhverv, du helst vil beskæftige dig med fremover. Der kan være op til 8 ugers erhvervstræning i virksomheder pr. halvår I får undervisning i dansk og matematik og afslutter med eksamen på D-niveau (niveauet over 10.klasse) Du vil også få kurser i f. eks. førstehjælp, IT, tegningsforståelse, svejsekursus eller andet, som gør det lettere for dig at søge job eller videreuddanne dig. Uddannelsen afsluttes med en eksamen, hvor du i en præsentations-portfolio med ord og billeder viser, hvad du har lært. Du får bevis for de enkelte uddannelsesdele og et uddannelsesbevis som erhvervsassistent. 

Erhvervstræning

Din erhvervstræning kan foregå i ældrecentre, vuggestuer, børnehaver, SFO'er eller aktivitets- og medborgerhuse.

Fag, certifikater og andre aktiviteter

Du får bl.a. undervisning i dansk og matematik, som du kan afslutte på D-niveau.

Desuden kan du tage certifikater i førstehjælp og hygiejne, og du kan følge kurser inden for fx rengøring og børnepasning.

Du deltager i projekter og temaer med fokus på personlig udvikling, psykologi, kost, motion, sundhed og ernæring er også en del af din uddannelse.

Under forløbet møder du erfarne gæstelærere inden for temaet Børn, unge og ældre.

Job

Som færdig erhvervsassistent kan du fx søge job som medhjælper på ældrecentre, i børnehaver, på skoler, vandrehjem og SFO’er, men også i sportshaller, turistbranchen mv.

Uddannelsen udbydes fra august 2015 af Ringkøbing-Skjern Produktionsskole.

 

 

Fakta:

 • Navn:
  Kombineret ungdomsuddannelse
 • Andre betegnelser:
  Erhvervsassistent
 • Type:
  Andre ungdomsuddannelser
 • Varighed:
  Maks. 2 år
 • Adgangskrav:
  9. eller 10. klasse, under 25 år og uden ungdoms- uddannelse. Du bliver henvist/visiteret via UU (ungdommens uddannelsesvejledning)
 • Økonomi:
  Undervisningen er gratis. Mulighed for SU fra du fylder 18 år